Nylon 

–  100% 210 denier nylon

Stock Sizes

72×72 in white and champagne
36×72 in white and champagne