Sparkle Stripe

–  100% dobby woven polyester

Stock Sizes

72×72  white/cafe au lait stripe
72×72  white/navy stripe