Nylon 

–  100% 210 denier nylon

Stock Sizes

71×74 in white and champagne
71×77 in white and champagne